• Direction   OZ Collegium Myssle, Družstevná 205/17, 044 15, Nižná Myšľa

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.

Archeologické nálezisko

Toto archeologické nálezisko patrí medzi významné náleziská v celosvetovom meradle a postupne tu rastie archeologický skanzen.

 • 15 km od Košíc
 • archeologické nálezisko z doby bronzovej
 • 1700 – 1500 pred n.l.
 • unikátne sídlisko, kultová jama, vzácna keramika

Čítaj viac

Nálezy

 • Testimonials2
  “Medzi nálezmi sú aj šperky ”
 • Testimonials1
  Hlinené nálezy
 • Testimonials3
  Kostrové nálezy